Pályázataink

A kedvezményezett neve:

MAB Tarnóca Bányászati és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe:

MAB Tarnóca Kft. fióktelepének energetikai korszerűsítése

A projekt azonosítószáma:

GINOP-4.1.4-19-2020-03093

A szerződött támogatás összege:

79.198.614 Ft

A támogatás mértéke:

55%

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2022.09.30

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A hazai és európai uniós klímavédelmi célokkal összhangban a kisnánai bánya primenergia fogyasztásának és károsanyag kibocsátásának csökkentése, valamint a megújuló energia kapacitásának kialakítása nélkülözhetetlen. Ezek elérése költséghatékony megoldásokkal megoldható, így jelen pályázati célokkal összhangban napelemes rendszer telepítését végezzük el. A pályázat keretében megvalósított napelemes kiserőművel a felhasznált villamos energia jelentős részét helyben meg tudjuk termelni, ezáltal csökken a társaság működése kapcsán keletkező CO2 kibocsátás, illetve a tevékenység villamosenergia-költsége. A napelemes fejlesztést a hálózati villamosenergia felhasználásunk csökkentése miatt is fontosnak tartjuk. A megújuló forrásból származó villamos energiatermelő rendszer révén jelentősen javul a kisnánai bánya energiahatékonysága.

3264 Kisnána, 0189/4 hrsz

516,12 kW névleges teljesítményű napelemes rendszer rövid műszaki leírása

A rendszer egyedi kialakítású, napelemparkokhoz gyártott tartószerkezetre kerül elhelyezésre, nagy hó és szélterhelésnek is ellenálló rögzítéssel, ideális déli tájolással és ~20-25°-os dőlésszöggel. A napelemek 5 sorban lesznek elhelyezve, a sorok közti megfelelő sortávolságok figyelembevételével.

Egy termelőberendezés két fő részből; napelem modulokból, illetve inverterekből áll. A rendszer 1122 db, 460 Wp névleges teljesítményű, Dah Solar  DHT-M60x10  típusú, monoristályos napelemet (felületük ~1,8 m2, összesen ~2019,6 m2), továbbá 4 db háromfázisú, 110 kW SUNGROW SC110CX és 1db háromfázisú 50kW névleges teljesítményű SUNGROW SG50CX invertert tartalmaz.

A napelemek a napsugárzás elnyelését követően, fotofizikai folyamatok útján a panelben közvetlenül egyen feszültséget eredményeznek, ugyanis az elnyelt sugárzás villamos töltéseket hoz létre a félvezető anyagban, amelyet a kialakított elektromos tér szétválaszt, így a villamos áram elvezethető. A keletkező forrásfeszültség a megvilágítás erősségével nő.

Az egyes panelek által megtermelt energia összegzésére a napelem modulokat soros-párhuzamos kapcsolással hálózatba kell kötni. A napelem modulok – DC kábelekkel történő – soros kapcsolásával stringek kerülnek kialakításra. A napelem stringek az inverterekhez kapcsolással csatlakoznak. A napelemek alapanyaguktól és technológiájuktól függően különböző hatásfokkal képesek villamos energiát termelni. A hatásfok százalékosan fejezi ki, hogy a napelem mennyi napenergiát alakít át elektromos energiává. Az elosztók DC túlfeszültség korlátozóval, DC lekapcsolási lehetőséggel lesznek telepítve.

A keletkező feszültséget inverterekkel alakítják át villamos energiává, amelyek alkalmasak az egyenáram váltóárammá történő átalakítására. A háromfázisú inverterek az egyenáramot átalakítják háromfázisú váltakozó árammá. Az inverter a működtetéshez szükséges vezérlő és érzékelő áramköröket, valamint az illesztő, védelmi és biztonsági funkciókat ellátó részegységeket, továbbá a kapcsolókat és csatlakozókat is tartalmazzák.

A hatásfokot a környezeti és a konstrukcióval összefüggő tényezők egyaránt befolyásolják. A környezeti tényezők közül a hőmérséklet a legfontosabb, de ide lehet sorolni a cella felületének tisztaságát, a megvilágítás erősségét is. A rövidzárási áram a fényerősséggel arányos. A szilícium napelemek hatásfoka minimum 17 %.A naperőmű energiamérlege pozitív a saját energia felhasználásának figyelembevételével is.

A tervező a helyi adottságokat, gazdasági tényezőket figyelembe véve választotta a napelem típust, készítette el a tervet.

A termelőegységek a felhasználói hálózatra a fogyasztói főelosztó utáni elosztószekrényekben kialakított túláramvédelmi készülékeken keresztül csatlakoznak fix bekötéssel az L1, L2, L3 fázisra. Az erőmű és fogyasztói hálózat érzékeny elektronikus berendezéseinek védelmére többlépcsős védelmi rendszer lesz telepítve. A termelő berendezés csatlakozási pontján az áramszolgáltatói elvárásoknak megfelelő „B+C” fokozatú (kombinált) gyorsműködésű, nagy megbízhatóságú, szikraközös túlfeszültségvédelmi egység kerül beépítésre. Ezen kívül az inverternél bemenetenként beépítésre kerül a szabványnak megfelelő túlfeszültség védelmi eszköz. A rendszert visszwatt védelmi berendezéssel látjuk el, mely szabályozza az invertereket, és nem engedi a hálózatba visszatáplálni az energiát.

A kedvezményezett neve:

MAB Tarnóca Bányászati és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe:

Foglalkoztatásbővítés a MAB Tarnóca Kft-nél

A projekt azonosítószáma:

GINOP-5.3.12-19-2020-00543

A szerződött támogatás összege:

29.988.000 Ft

A támogatás mértéke:

60%

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2022.12.30

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Annak érdekében, hogy tartani tudjuk a megnövekedett megrendelési igényeket, foglalkoztatás bővítésre van szükségünk. Fő célunk a kapacitásnövelés és a versenyképesség növelése, szervezettebb munkamenet biztosítása, a termelési folyamat hatékonyabbá tétele, a vevői rendelések gyorsabb kiszolgálása, beszállítói potenciál erősítése. A megrendelői igények emelkedését cégünk részben a jelen fejlesztés segítségével szeretné teljesíteni. A vevők biztonságos kiszolgálásához szükséges a tervezett fejlesztés, a kapacitásbővítés munkavállalói létszám növelésével.
A fejlesztés eredményeként bővül a gyártási kapacitásunk, javul a cég piaci pozíciója és biztosítani tudjuk a megnövekedett megrendelői igényeket. A beruházás elősegíti a vállalat hosszútávú növekedését.

A kedvezményezett neve:

MAB Tarnóca Bányászati és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe:

Vállalatirányítási rendszer bevezetése a MAB Tarnóca Kft-nél

A projekt azonosítószáma:

GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2020-02191

A szerződött támogatás összege:

17.691.360 Ft

A támogatás mértéke:

40%

A projekt befejezési dátuma:

2022. 03. 24.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A működési környezet fejlesztésével a kapacitásnövelés könnyebben elérhető, cél a versenyképesség növelése, szervezett munkamenet. Szeretnénk, ha folyamataink egyszerűsödnének, átláthatóvá válnának, követhetőek, mérhetőek és könnyen ellenőrizhetőek lennének. Szeretnénk, ha munkatársaink rugalmasabban tudnák végezni munkájukat, igazodva a piaci elvárásokhoz. A projekt megvalósítása az üzleti folyamatok infokommunikációs támogatásának fejlesztésével szolgálja a cég piaci pozíciójának erősödését. Célunk a szállítási pontosság és a minőség javítása, csökken az erőforrásigényünk, javul a bevétel/befektetett eszköz és a bevétel/nyereség arányunk. Cél a dolgozói információáramlás sebesség javítása, a használt információk pontosságának növelése és a használt adatok visszakereshetővé és analizálhatóvá tétele. Szeretnénk korszerűsíteni az értékesítés, vállalatirányítás, nyomonkövetés és logisztika területeket is.

A MAB Tarnóca Kft. versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén

Az MAB Tarnóca Kft. pályázatot nyert el új technológiai innováció hasznosításának támogatására az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében. A támogatás értéke összesen 14,01 millió Ft, amely 50%-ban fedezi a megvalósított beruházás költségeit. A pályázat összköltsége 28,02 millió forint volt.

GINOP-2.1.8-17-2018-01962 azonosítószámú pályázat keretében újszerű technológiák alkalmazásának bevezetésére került sor a termelési/szolgáltatási valamint kutatás/fejlesztési folyamatainkban. A fejlesztések átfogó célja a hazai éptőipar támogatását szolgáló minőségi alapanyagok és magas színvonalú kiszolgálás biztosítása volt. A beruházás a napi kiszolgálás hatékonyságát növelő automata beléptető és szállítólevelező rendszer telepítésére, a biztonsági rendszer modernizálását támogató videómegfigyelő rendszer kiépítésére, valamint a minőségi termelést támogató labortechnikai eszközök beszerzésére terjedt ki. A beszerzett eszközök a cél maradéktalan elérését szolgáló legújabb és az elérhető legjobb technológiát képviselik. A beruházás lehetővé teszi a termelési-szolgáltatási kapacitásunk növelését, valamint a minőség továbbfejlesztését garantáló kutatási infrastrukturális háttér megerősítését cégünk számára. Eredményeként vállalatunk modernizált technológiával támogatja a magyar építőipar kiszolgálását.

A beruházás 2018. október 24-én zárult.